ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รายงานการพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุดารัตน์ พรหมมี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 29 เม.ย. 2560,10:48  อ่าน 661 ครั้ง
รายละเอียด..