กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางปัทมา จวนสว่าง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวคณิตา พงษ์เผือก
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาววัจน์สิริ บ้านไผ่
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุพรรณษา แสนคำ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวธีวารินทร์ เอี่ยมสุวรรณ
ครูอัตราจ้าง