ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางปัทมา จวนสว่าง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาววัจน์สิริ บ้านไผ่
ครู คศ.1

นายยุทธนา ศรีเหมาะ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวเกศณี กำบัง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวกุลธิดา พรมเนตร์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวกุลสตรี พรมเนตร์
ครูอัตราจ้าง