ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน  เริ่มสร้างเมื่อ พ.ศ. 2484  ณ  หมู่บ้านเนินสวรรค์  โดยมีนายผูก กำบังและนายกำพร้า จตุรงค์ ได้นำราษฎร์ หมู่ 4 ตำบลปากแพรก  สร้างขึ้นจัดพิธีเปิดเมื่อวันที่ 19  มิถุนายน พ.ศ.2484    และตั้งชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนประชาบาลตำบลปากแพรก  5   บ้านทุ่งกะโตน มีนายแปลก  กำบัง  เป็นครูใหญ่คนแรกต่อมาโรงเรียนประชาบาลตำบลทรายทอง7 บ้านหินปิด  ได้ยุบมารวมกับโรงเรียนประชาบาลตำบลปากแพรก5 บ้านทุ่งกะโตน  เนื่องจากชำรุดทรุดโทรมขาดผู้อุปการะ และตั้งอยู่ในที่ที่ไม่เหมาะสม คณะครูจึงได้ปรึกษา นายผูก  กำบัง  (อดีตกำนัน) และนายเอื้อน  เก็บไว้  (ผู้ใหญ่บ้าน) ประชุมราษฎรย้ายมาตั้งในหมู่บ้านหนองบอน  หมู่ 4 ตำบลปากแพรก ที่ตั้งอยู่ปัจจุบันนี้