กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวจันทร์จิรา คงกลั่น
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นายพงศกร ทิพรัตน์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นายศรายุทธ ประภา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นายภาณุพงศ์​ บุญสุข
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2