กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางจันทร์ดา ชัยสุรินทร์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวไพลิน ดวงแก้ว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นายสมพงษ์ รบนิกร
ครู คศ.1

นางสาวธีวารินทร์ เอี่ยมสุวรรณ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2