กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางแสงสุรินทร์ ชุ่มศรี
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2