กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางกัญญาภรณ์ ศรีแสง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางแสงสุรินทร์ ชุ่มศรี
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นายณัฏฐ์วรัตม์ เลิศแล้ว
ครูอัตราจ้าง