ติดต่อเรา
โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน
หมู่ที่ 4 บ้านหนองบอน   ตำบลปากแพรก  อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170
เบอร์โทรศัพท์ 060336410
Email : toonggaton@hotmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน

https://www.google.com/maps/place/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B8%99/@11.0760388,99.4265762,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x30ff2443a1dff46d:0x312dd506c184176d!8m2!3d11.0760388!4d99.4287649!16s%2Fg%2F1hf7fnzpq