ข่าวประชาสัมพันธ์
TGT Teach สู่เป้าหมาย บ้านน่าอยู่ ผู้ปกครองดี นักเรียนมีคุณภาพ” (อ่าน 39) 30 ส.ค. 64
TGT Teach สู่เป้าหมาย บ้านน่าอยู่ ผู้ปกครองดี นักเรียนมีคุณภาพ” (อ่าน 42) 30 ส.ค. 64
ตารางในการดูแลความสะอาดศิรษะและผมนักเรียน (อ่าน 109) 29 พ.ค. 64
ประกาศห้องเรียน ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 13470) 21 เม.ย. 64
ประกาศผลสอบปลายปี ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 7806) 08 เม.ย. 64
โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตนของแจ้งการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ วันที่ 4 - 31 มกราคม 2564 ตามประกาศกระทรวงศึกษ (อ่าน 12) 02 ม.ค. 64
ประกาศผลสอบภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 8037) 13 พ.ย. 63
“สื่อออนไลน์ จุดประกายเรียนรู้” โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน ในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษ (อ่าน 0) 10 มิ.ย. 63
ประกาศผลสอบปลายปี ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 6096) 25 มี.ค. 63
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 1381) 12 มี.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (อ่าน 1402) 24 พ.ค. 60
ประกาศรับสมัครครูวิชาเอกภาษาไทย (อ่าน 1315) 21 พ.ค. 60
กำหนดเปิดภาคเรียน 1/2560 (อ่าน 1299) 11 พ.ค. 60
ประกาศห้องเรียนชั้นประถม ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 2605) 06 พ.ค. 60
ประกาศห้องเรียนชั้นอนุบาล ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 1797) 05 พ.ค. 60
ประกาศผลสอบปลายปี ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 3180) 27 มี.ค. 60
ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 2722) 10 ต.ค. 59
ประกาศผลการแข่งขัน ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ อบจ.ประจวบฯ - บางสะพานน้อย (ทุ่งกะโตน) ครั้งที่ 13 (อ่าน 1836) 10 ก.ย. 59
โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตนขอแสดงความยินดี กับเด็กหญิงณัฐนรี พรหมเกิด (อ่าน 1113) 31 ก.ค. 59
ประกาศรายชื่อนักเรียนรายห้อง ปีการศึกษา 2559 (ระดับปฐมวัย) (อ่าน 1929) 10 พ.ค. 59
ประกาศรายชื่อนักเรียนรายห้อง ปีการศึกษา 2559 (ระดับประถมศึกษา) (อ่าน 2555) 10 พ.ค. 59
ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 1513) 03 ต.ค. 58
ประกาศผลสอบปลายปี ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 1403) 26 มี.ค. 58
ประกาศผลสอบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 1547) 09 ต.ค. 57
ประกาศผลการแข่งขันความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 11 (อ่าน 1428) 16 ก.ย. 57
ขอเชิญร่วมแสดงมุทิตาจิต งานเกษียณอายุราชการ (อ่าน 2256) 14 ก.ย. 57
การแข่งขันความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ (อ่าน 1137) 03 ก.ย. 57
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ (อ่าน 2529) 04 ส.ค. 57