ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลสอบปลายปี ปีการศึกษา 2563

 ประกาศผลสอบปลายปี  ประจำปีการศึกษา  2563 


 


yes ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1......>>>............ห้อง 1............ห้อง 2............ห้อง 3............ห้อง 4

yes ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2......>>>............ห้อง 1............ห้อง 2............ห้อง 3............ห้อง 4

yes ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3......>>>............ห้อง 1............ห้อง 2............ห้อง 3............ห้อง 4

yes ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4......>>>............ห้อง 1............ห้อง 2............ห้อง 3

yes ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5......>>>............ห้อง 1............ห้อง 2............ห้อง 3

yes ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6......>>>............ห้อง 1............ห้อง 2............ห้อง 3
 หมายเหตุ      *นักเรียนที่มีผลการเรียนต่ำกว่า 50 คะแนน  จะแสดงตัวเลขเป็นสีแดง   
นักเรียนคนใดมีผลการสอบต่ำกว่า 50  และได้เลื่อนชั้น ให้มาสอบซ่อม  ในวันที่ 10 เมษายน 2564 
ส่วนนักเรียนที่มีคะแนนต่ำกว่า 50 คะแนน และได้ประกาศซ้ำชั้น  นักเรียนไม่ต้องมาสอบซ่อม

โพสเมื่อ : 08 เม.ย. 2564,00:00   อ่าน 9192 ครั้ง