ภาพกิจกรรม
การทดสอบความสามารถพื้นฐาน ของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ความสามารถด้านคณิคศาสตร์ และ ความสามารถด้านภาษาไทย วันที่ 24 มีนาคม 2564 ณโรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน
การทดสอบความสามารถพื้นฐาน ของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ความสามารถด้านคณิคศาสตร์ และ ความสามารถด้านภาษาไทย วันที่ 24 มีนาคม 2564 ณโรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน
 
ดูภาพเพิ่มเติม  คลิก
โพสเมื่อ : 24 มี.ค. 2564,15:09   อ่าน 244 ครั้ง