ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
อบรมให้ความรู้การป้องกันโรคติดต่อเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) โดย นางสาวพรทิพย์ สมจิตร นักวิชาการสาธารณสุขโรงพยาบาลบางสะพานน้อย และ นายทิวากรณ์ พานิช โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน วันที่ 12 มีนาคม 2563
อบรมให้ความรู้การป้องกันโรคติดต่อเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) โดย นางสาวพรทิพย์ สมจิตร นักวิชาการสาธารณสุขโรงพยาบาลบางสะพานน้อย และ นายทิวากรณ์ พานิช โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน วันที่ 12 มีนาคม 2563
 
ดูภาพเพิ่มเติม  คลิก
โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 2563,11:18   อ่าน 144 ครั้ง