ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
โครงสร้างโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 32.21 KB 123326
แผนธุรกิจ RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.15 MB 123237
แผนปฏิบัติการ ระดับปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2563 123205
แผนปฏิบัติการ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2563 123342
แผนพัฒนาสถานศึกษา 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2562 - 2564 123181
แผนปฏิบัติการประถมประจำปี 2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.55 MB 123514
แผนปฏิบัติการอนุบาลประจำปี 2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.37 MB 123356
SAR ปี 2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.28 MB 123193
รายงานการการประเมินตนเอง SAR 60 ปฐมวัย RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.83 MB 123228
รายงานการการประเมินตนเอง SAR 60 การศึกษาขั้นพื้นฐาน RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.18 MB 123226
แผนปฏิบัติการระดับการศึกษาปฐมวัย ปี 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.8 MB 123498
แผนปฏิบัติการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.88 MB 123337
แผนปฏิบัติการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.88 MB 123140
แผนพัฒนาสถานศึกษา 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2560 - 2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 103.53 KB 123257
ภาพ
ภาพ001 JPEG Image ขนาดไฟล์ 94.11 KB 123501
ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 103.17 KB 123287
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 102.24 KB 123367
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.31 KB 123237
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 117.56 KB 123175
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 115.54 KB 123324
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 118.44 KB 123334
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 99 KB 123262
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 113.83 KB 123169
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 115.16 KB 123378
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 105.97 KB 123117
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.35 KB 123233
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 221.95 KB 123472
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.53 KB 123082
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 106.02 KB 123155
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 105.44 KB 123520
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 106.87 KB 123119
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 109.8 KB 123267
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 111.03 KB 123151
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 115.8 KB 123115
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 114.65 KB 123290
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.13 KB 123214