ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
โครงสร้างโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 32.21 KB 246914
แผนธุรกิจ RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.15 MB 246908
แผนปฏิบัติการ ระดับปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2563 246912
แผนปฏิบัติการ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2563 246921
แผนพัฒนาสถานศึกษา 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2562 - 2564 246908
แผนปฏิบัติการประถมประจำปี 2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.55 MB 246925
แผนปฏิบัติการอนุบาลประจำปี 2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.37 MB 246919
SAR ปี 2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.28 MB 246924
รายงานการการประเมินตนเอง SAR 60 ปฐมวัย RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.83 MB 246977
รายงานการการประเมินตนเอง SAR 60 การศึกษาขั้นพื้นฐาน RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.18 MB 246991
แผนปฏิบัติการระดับการศึกษาปฐมวัย ปี 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.8 MB 246983
แผนปฏิบัติการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.88 MB 246997
แผนปฏิบัติการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.88 MB 246980
แผนพัฒนาสถานศึกษา 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2560 - 2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 103.53 KB 246988
ภาพ
ภาพ001 JPEG Image ขนาดไฟล์ 94.11 KB 246960
ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 103.17 KB 247011
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 102.24 KB 246983
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.31 KB 247054
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 117.56 KB 246988
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 115.54 KB 247000
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 118.44 KB 246994
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 99 KB 246977
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 113.83 KB 246964
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 115.16 KB 246963
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 105.97 KB 246959
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.35 KB 246968
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 221.95 KB 246966
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.53 KB 246967
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 106.02 KB 246958
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 105.44 KB 246957
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 106.87 KB 246955
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 109.8 KB 246962
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 111.03 KB 246952
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 115.8 KB 246951
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 114.65 KB 246952
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.13 KB 246986