ผู้บริหาร

นายจเร พวงเดช
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 04/08/2014
ปรับปรุง 10/10/2019
สถิติผู้เข้าชม 171484
Page Views 285774
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนวัดทุ่งประดู่ ทับสะแก ทับสะแก
2 โรงเรียนบ้านหนองพิกุล ทับสะแก ทับสะแก
3 โรงเรียนสหมิตรวิทยาคม ทับสะแก ทับสะแก
4 โรงเรียนอนุบาลทับสะแก ทับสะแก ทับสะแก
5 โรงเรียนบ้านดอนทราย นาหูกวาง ทับสะแก
6 โรงเรียนทับสะแกวิทยา นาหูกวาง ทับสะแก
7 โรงเรียนอ่างทองพัฒนา นาหูกวาง ทับสะแก
8 โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ นาหูกวาง ทับสะแก
9 โรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว นาหูกวาง ทับสะแก
10 โรงเรียนประชาราษฏร์บำรุง นาหูกวาง ทับสะแก
11 โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 2 นาหูกวาง ทับสะแก
12 โรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35 ห้วยยาง ทับสะแก
13 โรงเรียนประชาพิทักษ์ ห้วยยาง ทับสะแก
14 โรงเรียนบ้านเนินดินแดง ห้วยยาง ทับสะแก
15 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว ห้วยยาง ทับสะแก
16 โรงเรียนห้วยยางวิทยา ห้วยยาง ทับสะแก
17 โรงเรียนวัดหนองหอย อ่างทอง ทับสะแก
18 โรงเรียนบ้านสีดางาม อ่างทอง ทับสะแก
19 โรงเรียนบ้านอ่างทอง อ่างทอง ทับสะแก 032556021
20 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า อ่างทอง ทับสะแก 032-510392
21 โรงเรียนบ้านวังยาง อ่างทอง ทับสะแก
22 โรงเรียนวัดนาหูกวาง เขาล้าน ทับสะแก
23 โรงเรียนวัดทุ่งกลาง เขาล้าน ทับสะแก
24 โรงเรียนบ้านพุตะแบก เขาล้าน ทับสะแก 032640009
25 โรงเรียนบ้านมะเดื่อทอง เขาล้าน ทับสะแก 032619149
26 โรงเรียนบ้านดอนใจดี เขาล้าน ทับสะแก
27 โรงเรียนวัดนาล้อม เขาล้าน ทับสะแก
28 โรงเรียนอรุณวิทยา แผนกสองภาษา แสงอรุณ ทับสะแก 032611578
29 โรงเรียนบ้านหินเทิน แสงอรุณ ทับสะแก
30 โรงเรียนบ้านไร่ใน แสงอรุณ ทับสะแก
31 โรงเรียนวัดนาผักขวง กำเนิดนพคุณ บางสะพาน
32 โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน กำเนิดนพคุณ บางสะพาน
33 โรงเรียนบ้านดอนสง่า กำเนิดนพคุณ บางสะพาน
34 โรงเรียนมัธยมนพคุณ กำเนิดนพคุณ บางสะพาน
35 โรงเรียนบางสะพานวิทยา กำเนิดนพคุณ บางสะพาน
36 โรงเรียนบ้านถ้ำเขาน้อย กำเนิดนพคุณ บางสะพาน
37 โรงเรียนบ้านดอนทอง กำเนิดนพคุณ บางสะพาน
38 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว กำเนิดนพคุณ บางสะพาน
39 โรงเรียนชัยเกษมวิทยา ชัยเกษม บางสะพาน
40 โรงเรียนบ้านมรสวบ ชัยเกษม บางสะพาน 032640021
41 โรงเรียนบ้านดงไม้งาม ชัยเกษม บางสะพาน 032-697401
42 โรงเรียนบ้านยางเขา ชัยเกษม บางสะพาน
43 โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 1 ชัยเกษม บางสะพาน 0899197201
44 โรงเรียนบ้านอ่าวยาง ชัยเกษม บางสะพาน
45 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง ชัยเกษม บางสะพาน
46 โรงเรียนบ้านเขามัน ชัยเกษม บางสะพาน
47 โรงเรียนไตรกิตทัตตานนท์ ชัยเกษม บางสะพาน -
48 โรงเรียนบ้านหนองจันทร์ ชัยเกษม บางสะพาน
49 โรงเรียนบ้านวังยาว ทองมงคล บางสะพาน
50 โรงเรียนบ้านทองมงคล ทองมงคล บางสะพาน -
51 โรงเรียนบ้านราษฏร์ประสงค์ ทองมงคล บางสะพาน
52 โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ ทองมงคล บางสะพาน 032640027
53 โรงเรียนบ้านในล็อค ทองมงคล บางสะพาน 0818129044
54 โรงเรียนธงชัยวิทยา ธงชัย บางสะพาน
55 โรงเรียนบ้านดอนสูง ธงชัย บางสะพาน
56 โรงเรียนวัดดอนยาง ธงชัย บางสะพาน 032695320
57 โรงเรียนบ้านหนองระแวง ธงชัย บางสะพาน
58 โรงเรียนวัดธงชัยธรรมจักร ธงชัย บางสะพาน
59 โรงเรียนบ้านดอนสำราญ ธงชัย บางสะพาน
60 โรงเรียนบ้านหนองมงคล ธงชัย บางสะพาน
61 โรงเรียนวัดถ้ำคีรีวงศ์ ธงชัย บางสะพาน
62 โรงเรียนบ้านชะม่วง พงศ์ประศาสน์ บางสะพาน
63 โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว พงศ์ประศาสน์ บางสะพาน
64 โรงเรียนบ้านหินกอง พงศ์ประศาสน์ บางสะพาน
65 โรงเรียนบ้านสวนหลวง พงศ์ประศาสน์ บางสะพาน
66 โรงเรียนบ้านดอนสำนัก ร่อนทอง บางสะพาน
67 โรงเรียนบ้านทุ่งเชือก ร่อนทอง บางสะพาน
68 โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว ร่อนทอง บางสะพาน
69 โรงเรียนบ้านคลองลอย ร่อนทอง บางสะพาน 032694050
70 โรงเรียนธนาคารออมสิน ร่อนทอง บางสะพาน
71 โรงเรียนบางสะพาน แม่รำพึง บางสะพาน
72 โรงเรียนบ้านท่าขาม แม่รำพึง บางสะพาน 032-691253
73 โรงเรียนบ้านไร่บนสามัคคี ช้างแรก บางสะพานน้อย
74 โรงเรียนมูลนิธิศึกษา ช้างแรก บางสะพานน้อย
75 โรงเรียนอนุบาลบางสะพานน้อย ช้างแรก บางสะพานน้อย
76 โรงเรียนบ้านทรายทอง ทรายทอง บางสะพานน้อย
77 โรงเรียนวัดกำมะเสน ทรายทอง บางสะพานน้อย
78 โรงเรียนบ้านทุ่งสีเสียด ทรายทอง บางสะพานน้อย
79 โรงเรียนบ้านห้วยสัก ทรายทอง บางสะพานน้อย
80 โรงเรียนบ้านฝั่งแดง ทรายทอง บางสะพานน้อย
81 โรงเรียนบ้านบางเบิด ทรายทอง บางสะพานน้อย
82 โรงเรียนบ้านทุ่งไทร บางสะพาน บางสะพานน้อย
83 โรงเรียนบ้านหนองฆ้อง บางสะพาน บางสะพานน้อย
84 โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย บางสะพาน บางสะพานน้อย
85 โรงเรียนวัดดอนตะเคียน บางสะพาน บางสะพานน้อย 032-699176
86 โรงเรียนบ้านปากคลอง(ราษฏร์อุปกรณ์) บางสะพาน บางสะพานน้อย 0-3269-9029
87 โรงเรียนวัดเขาราษฎร์บำรุง ปากแพรก บางสะพานน้อย
88 โรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาด ปากแพรก บางสะพานน้อย 032699538
89 โรงเรียนอนุบาลดรุณวัฒนา ปากแพรก บางสะพานน้อย
90 โรงเรียนบ้านปากแพรก ปากแพรก บางสะพานน้อย
91 โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน ปากแพรก บางสะพานน้อย 060336410
92 โรงเรียนบ้านไชยราช ไชยราช บางสะพานน้อย 032-694611
93 โรงเรียนบ้านทองอินทร์ ไชยราช บางสะพานน้อย
94 โรงเรียนบ้านช้างเผือก ไชยราช บางสะพานน้อย 032640038
95 โรงเรียนด่านสิงขร คลองวาฬ เมืองประจวบคีรีขันธ์ 032-810562
96 โรงเรียนอุดมราชภักดี คลองวาฬ เมืองประจวบคีรีขันธ์
97 โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ คลองวาฬ เมืองประจวบคีรีขันธ์
98 โรงเรียนบ้านคลองวาฬ คลองวาฬ เมืองประจวบคีรีขันธ์
99 โรงเรียนบ้านหนองหิน คลองวาฬ เมืองประจวบคีรีขันธ์
100 โรงเรียนบ้านทางหวาย คลองวาฬ เมืองประจวบคีรีขันธ์
101 โรงเรียนบ้านหว้ากอ (มิตรภาพที่72) คลองวาฬ เมืองประจวบคีรีขันธ์ 032578285
102 โรงเรียนบ้านคอกช้าง บ่อนอก เมืองประจวบคีรีขันธ์
103 โรงเรียนยุวสมาคมประจวบคีรีขันธ์อนุสรณ์ บ่อนอก เมืองประจวบคีรีขันธ์
104 โรงเรียนบ้านคลองชายธง บ่อนอก เมืองประจวบคีรีขันธ์
105 โรงเรียนบ้านท่าฝาง บ่อนอก เมืองประจวบคีรีขันธ์
106 โรงเรียนบ้านยุบพริก บ่อนอก เมืองประจวบคีรีขันธ์
107 โรงเรียนบ้านหนองปุหลก บ่อนอก เมืองประจวบคีรีขันธ์
108 โรงเรียนวัดปากคลองเกลียว บ่อนอก เมืองประจวบคีรีขันธ์ 032-682170
109 โรงเรียนวัดบ่อนอก(ทองวิทยา) บ่อนอก เมืองประจวบคีรีขันธ์
110 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์
111 โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ) ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์
112 โรงเรียนห้วยหนำ ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์
113 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์
114 โรงเรียนจันทรศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์
115 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์
116 โรงเรียนศิริวิทยา ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์
117 โรงเรียนอนุบาลสว่างวิทย์ ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์
118 โรงเรียนกิตติคุณ ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์
119 โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ ห้วยทราย เมืองประจวบคีรีขันธ์ 032510683
120 โรงเรียนประชารังสรรค์ ห้วยทราย เมืองประจวบคีรีขันธ์
121 โรงเรียนโรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ ห้วยทราย เมืองประจวบคีรีขันธ์ 032-578060
122 โรงเรียนเศรษฐพานิชวิทยา ห้วยทราย เมืองประจวบคีรีขันธ์
123 โรงเรียนบ้านหนองเสือ อ่าวน้อย เมืองประจวบคีรีขันธ์
124 โรงเรียนบ้านบึง อ่าวน้อย เมืองประจวบคีรีขันธ์ (032)811287
125 โรงเรียนประชาบูรณะวิทยา อ่าวน้อย เมืองประจวบคีรีขันธ์
126 โรงเรียนหาดสนุกราษฏร์บำรุง อ่าวน้อย เมืองประจวบคีรีขันธ์ 032554021
127 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 65 (วังไทรติ่ง) อ่าวน้อย เมืองประจวบคีรีขันธ์
128 โรงเรียนโรงเรียนประชาสงเคราะห์อุปถัมภ์ อ่าวน้อย เมืองประจวบคีรีขันธ์ -
129 โรงเรียนสามัคคีร่วมจิต อ่าวน้อย เมืองประจวบคีรีขันธ์
130 โรงเรียนเนินแก้ววิทยาคาร อ่าวน้อย เมืองประจวบคีรีขันธ์
131 โรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคม อ่าวน้อย เมืองประจวบคีรีขันธ์
132 โรงเรียนบ้านคั่นกระได อ่าวน้อย เมืองประจวบคีรีขันธ์
133 โรงเรียนบ้านย่านซื่อ อ่าวน้อย เมืองประจวบคีรีขันธ์
134 โรงเรียนวังมะเดื่อ อ่าวน้อย เมืองประจวบคีรีขันธ์
135 โรงเรียนบ้านอ่าวน้อย อ่าวน้อย เมืองประจวบคีรีขันธ์
136 โรงเรียนบ้านหนองยายเอม อ่าวน้อย เมืองประจวบคีรีขันธ์
137 โรงเรียนบ้านทุ่งเคล็ด เกาะหลัก เมืองประจวบคีรีขันธ์ 0-3260-4299
138 โรงเรียนบ้านหนองกก เกาะหลัก เมืองประจวบคีรีขันธ์