ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
โครงสร้างโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 32.21 KB 44
แผนธุรกิจ RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.15 MB 39
แผนปฏิบัติการ ระดับปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2563 45
แผนปฏิบัติการ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2563 49
แผนพัฒนาสถานศึกษา 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2562 - 2564 39
แผนปฏิบัติการประถมประจำปี 2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.55 MB 58
แผนปฏิบัติการอนุบาลประจำปี 2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.37 MB 48
SAR ปี 2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.28 MB 53
รายงานการการประเมินตนเอง SAR 60 ปฐมวัย RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.83 MB 110
รายงานการการประเมินตนเอง SAR 60 การศึกษาขั้นพื้นฐาน RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.18 MB 122
แผนปฏิบัติการระดับการศึกษาปฐมวัย ปี 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.8 MB 111
แผนปฏิบัติการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.88 MB 121
แผนปฏิบัติการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.88 MB 104
แผนพัฒนาสถานศึกษา 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2560 - 2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 103.53 KB 116
ภาพ
ภาพ001 JPEG Image ขนาดไฟล์ 94.11 KB 83
ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 103.17 KB 114
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 102.24 KB 91
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.31 KB 172
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 117.56 KB 98
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 115.54 KB 119
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 118.44 KB 114
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 99 KB 94
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 113.83 KB 85
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 115.16 KB 81
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 105.97 KB 80
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.35 KB 84
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 221.95 KB 78
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.53 KB 86
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 106.02 KB 72
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 105.44 KB 78
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 106.87 KB 77
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 109.8 KB 72
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 111.03 KB 71
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 115.8 KB 74
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 114.65 KB 77
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.13 KB 97