ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
รายงานการการประเมินตนเอง SAR 60 ปฐมวัย RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.83 MB 47
รายงานการการประเมินตนเอง SAR 60 การศึกษาขั้นพื้นฐาน RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.18 MB 48
แผนปฏิบัติการระดับการศึกษาปฐมวัย ปี 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.8 MB 44
แผนปฏิบัติการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.88 MB 47
แผนปฏิบัติการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.88 MB 41
แผนพัฒนาสถานศึกษา 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2560 - 2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 103.53 KB 51
ประกาศห้องเรียน ปีการศึกษา 2562
ครูประจำชั้น 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 47.52 KB 51
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 142.52 KB 49
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 136.72 KB 53
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 137.47 KB 58
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 148.13 KB 47
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 141.33 KB 55
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 148.46 KB 51
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 140.39 KB 49
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 157.88 KB 55
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 144.99 KB 57
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 146.69 KB 50
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 140.29 KB 53
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 143.46 KB 53
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 143.7 KB 51
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 138.71 KB 48
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 137.71 KB 54
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 139.43 KB 54
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 141.59 KB 50
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 140.34 KB 51
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 143.91 KB 45
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 139.46 KB 49
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 124.78 KB 51
อนุบาล 3 ห้อง 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 133.55 KB 56
อนุบาล 3 ห้อง 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 129.02 KB 47
อนุบาล 3 ห้อง 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 135.62 KB 52
อนุบาล 3 ห้อง 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 130.39 KB 45
อนุบาล 2 ห้อง 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 131.98 KB 49
อนุบาล 2 ห้อง 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 132.46 KB 47
อนุบาล 2 ห้อง 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 130.47 KB 195
อนุบาล 2 ห้อง 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 129.98 KB 53
ภาพ
ภาพ001 JPEG Image ขนาดไฟล์ 94.11 KB 16