ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
โครงสร้างโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 32.21 KB 388
แผนธุรกิจ RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.15 MB 382
แผนปฏิบัติการ ระดับปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2563 386
แผนปฏิบัติการ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2563 395
แผนพัฒนาสถานศึกษา 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2562 - 2564 380
แผนปฏิบัติการประถมประจำปี 2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.55 MB 399
แผนปฏิบัติการอนุบาลประจำปี 2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.37 MB 394
SAR ปี 2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.28 MB 397
รายงานการการประเมินตนเอง SAR 60 ปฐมวัย RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.83 MB 451
รายงานการการประเมินตนเอง SAR 60 การศึกษาขั้นพื้นฐาน RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.18 MB 465
แผนปฏิบัติการระดับการศึกษาปฐมวัย ปี 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.8 MB 452
แผนปฏิบัติการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.88 MB 465
แผนปฏิบัติการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.88 MB 452
แผนพัฒนาสถานศึกษา 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2560 - 2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 103.53 KB 459
ภาพ
ภาพ001 JPEG Image ขนาดไฟล์ 94.11 KB 430
ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 103.17 KB 464
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 102.24 KB 444
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.31 KB 521
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 117.56 KB 446
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 115.54 KB 463
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 118.44 KB 458
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 99 KB 440
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 113.83 KB 433
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 115.16 KB 427
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 105.97 KB 426
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.35 KB 431
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 221.95 KB 432
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.53 KB 432
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 106.02 KB 421
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 105.44 KB 427
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 106.87 KB 424
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 109.8 KB 424
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 111.03 KB 417
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 115.8 KB 419
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 114.65 KB 421
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.13 KB 448